fbpx

TOUR DATES

03 Dec  2022                         B u e n o s  A i r e s              Destino arena                     T I C K E T S

09 Dec  2022                         B e n g a l u r u                   GYLT                                    T I C K E T S

10 Dec  2022                         N e w   D e l h i                   DGTL FESTIVAL                      T I C K E T S

11 Dec  2022                         M u m b a i                           DGTL FESTIVAL                      T I C K E T S

18 Dec  2022                         B a l i                                  SAvaya                               T I C K E T S

19 Jan  2023                         M i a m i                               Groove Cruise                     T I C K E T S

08 Mar 2023                         P r a g u e                            Roxy Prague                      T I C K E T S

09 Mar 2023                         W a r s a w                          PALLADIUM                          T I C K E T S

11 Mar 2023                         B E R L I N                             ASTRA KULTURHAUS              T I C K E T S

12 Mar 2023                         H A M B U R G                        Uebel & Gefaehrlich          T I C K E T S

14 Mar 2023                         C O P E N H A G E N                 PUMPEHUSET                         T I C K E T S

16 Mar 2023                         A M S T E R D A M                   PARADISO                             T I C K E T S

23 Mar 2023                         D U B L I N                             THE BUTTON FACTOry           T I CK E T S

24 Mar 2023                         L O N D O N                            HERE at Outernet              T I C K E T S 

25 Mar 2023                         P A R I S                                LE TRABENDO                       T I C K E T S